O firmie

      Prowadzimy duże rodzinne gospodarstwo rolne, a specjalizujemy się w zarodowej hodowli trzody chlewnej. Działalnością tą zajmujemy się od zawsze a we Wroniu od 1974 roku.

    

       Obecnie stado podstawowe loch pod oceną liczy łącznie 405 szt., a w poszczególnych rasach przedstawia się następująco:

                >     Rasa - wbp (wielka biała polska)                180 szt.
               
>     Rasa - pbz (polska biała zwisłoucha)         155 szt.
               
>     Rasa - duroc                                                    40 szt.
               
>     Rasa - pietrain                                                 30 szt.
 


 

            Roczna produkcja knurków i loszek hodowlanych w/w ras i ich mieszańców wynosi przeciętnie około:

                                    >     knurków hodowlanych    -    1000 szt./rocznie
                                   
>     loszek hodowlanych       -    2000 szt./rocznie

 

      Od wielu lat na wystawach krajowych i regionalnych zwierzęta nasze zdobywają czempionaty i medale, a hodowla nasza jest wyróżniana w różnego rodzaju konkursach. Utrzymujemy równie wysoki standard zdrowotny. Chlewnia jest od wielu lat pod stałą kontrolą weterynarii. Od 2004 roku posiadamy stosowny certyfikat zdrowotny stada odnawiany na podstawie badań laboratoryjnych co 6 miesięcy.

 

      Wymogiem posiadania certyfikatu jest między innymi przestrzeganie zasad higieny i bioasekuracji. Dlatego wybór zwierząt i załadunek odbywa się z zachowaniem w/w zasad.

      W tym pomieszczeniu klienci wybierają knurki i loszki hodowlane.

 

      Tak odbywa się załadunek wybranych zwierząt z zewnętrznej rampy.

      Praca hodowlana, nadzór hodowlany oraz dokumentacja, selekcje, kwalifikacje prowadzą pracownicy Fili w Bydgoszczy Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” kierowanej przez mgr inż. Marka Mońko.