Doradztwo
       
 ► w zakresie doboru knurków i loszek do produkcji tuczników o średniej mięsności w ocenie poubojowej:    - około    59%
                                                                                    
                                                                                                                                    - około    57-58%
                                                                                                                                                                                                                         - około    55-57%

                                                Proponujemy następujące programy krzyżowania towarowego z udziałem naszego materiału hodowlanego


                                            lub w oparciu o rasy białe  (specjalnie dobrane linie ♂ - knurków ras białych).

            ► prawidłowego użytkowania    ♂ (knura stadnego).

            ► doradztwo żywieniowe.

            ► doradztwo w zakresie bioasekuracji i aklimatyzacji dla wprowadzanych zwierząt z zakupu do własnego stada.


    Reklamacje

       Przed sprzedażą każdy knurek jest sprawdzany (anatomiczna budowa prącia) i czy zachowuje odpowiednie odruchy płciowe (libido).
        Na specjalne życzenie możemy sprawdzic także jakość nasienia (za dodatkową opłatą).

        Każdy przypadek reklamacji będzie rozważany indywidualnie.